Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Вижте всички статии

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ - РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА НИКЕЛОВИ БАТЕРИИ

РЕЦИКЛИРАНЕ НА БАТЕРИИ

 

Рециклирането на батерии е дейност, която има за цел да намали броя на батериите, които се изхвърлят като твърди битови отпадъци. Батериите съдържат редица тежки метали и токсични химикали и изхвърлянето им по същият начин както обикновения боклук предизвиква опасения за замърсяване на почвата и водата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by John Cameron on Unsplash

Как се рециклират батериите?

По-долу е дадено кратко описание на начина, по който се рециклира всяка основна химическа батерия в съоръжение за рециклиране.

БАТЕРИИ С ОЛОВНА КИСЕЛИНА | АЛКАЛНИ/ЦИНК-ВЪЗДУХ/ЦИНК-КАРБОН | ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ | БАТЕРИИ С НИКЕЛ-КАДМИЙ (NiCD) | БАТЕРИИ С НИКЕЛ-МЕТАЛ ХИДРИД (NiMh) | БАТЕРИИ С ЛИТИЙ | БАТЕРИИ С МЕРКУРИЙ

A. ОЛОВНО-КИСЕЛИННИ БАТЕРИИ

5 основни стъпки

1. Събиране: Батериите се събират от пунктовете за изхвърляне и събиране на отпадъци и се отвеждат в съоръжението за рециклиране

2. Раздробяване: При достигане на съоръжението за рециклиране батерията се раздробява в чукова мелница (машина, която раздробява батерията на малки парчета).

3. Сортиране: Счупените парчета се прекарват през вана, където тежките метали и оловото се отделят от пластмасата.

4. Пресяване: Полипропиленовите парчета се изгребват и течностите се пресяват, за да останат само оловото и тежките метали. Полипропиленовите парчета се измиват, след което се пренасят надолу по веригата за производство на нови корпуси за батерии.

5. Хидрометалургични и пирометалургични процеси: Това са процесите, използвани за извличане на ценни метали и минерали от техните руди. Това са крайните процеси, които се използват при рециклирането на акумулатори за извличане на олово и други тежки метали от остатъците от акумулатора след четвъртия етап. Хидрометалургията е екстракционен процес, при който се използва водна химия в процес, допълнен от пирометалургия, която улеснява химичните и физичните трансформации за извличане на олово и други ценни метали. Процесът включва калциниране, печене, топене и рафиниране за извличане на крайния продукт олово.

Пластмаси: парчетата от полипропилен се измиват, изсушават и се изпращат в предприятие за рециклиране на пластмаси, където парчетата се разтопяват заедно в почти течно състояние. Разтопената пластмаса се прекарва през екструдер, който произвежда малки пластмасови гранули с еднакъв размер. Пелетите се влагат отново в производството на корпуси за батерии и процесът започва отново.

 Олово. Оловните решетки, оловният оксид и други оловни части се почистват и нагряват в топилни пещи. След това разтопеното олово се излива във форми за слитъци. След няколко минути примесите се издигат в горната част на все още разтопеното олово във формите за слитъци. Тези примеси се изстъргват и слитъците се оставят да се охладят. Когато слитъците изстинат, те се изваждат от формите и се изпращат на производителите на акумулатори, където се претопяват и се използват за производството на нови акумулатори.

Сярна киселина. Старата акумулаторна киселина може да се обработва по два начина: 1. Киселината се неутрализира с промишлено съединение, подобно на домашната сода за хляб. Неутрализацията превръща киселината във вода. След това водата се обработва, почиства и тества в пречиствателна станция за отпадъчни води, за да се гарантира, че отговаря на стандартите за чиста вода. 2. Киселината се преработва и превръща в натриев сулфат - бял прах без мирис, който се използва в производството на перилни препарати, стъкло и текстил.

Оловно-киселинните батерии се рециклират в затворен цикъл, което означава, че всяка част от старите батерии се рециклира в нова батерия. Изчислено е, че 98 % от всички оловно-киселинни батерии се рециклират.

B. АЛКАЛНИ/ЦИНКОВИ ВЪЗДУШНИ/ЦИНКОВИ ВЪГЛЕРОДНИ БАТЕРИИ

Алкалните батерии с цинков въздух / цинков въглен се рециклират в 99,9 % чрез иновативен процес на механично разглобяване, при който частите на батерията се сортират в три крайни продукта. Тези части включват: 1) стомана, 2) хартия и пластмаса и 3) цинков и манганов концентрат. След това всички те се връщат обратно в съоръжения за рециклиране, където се използват отново за производството на нови продукти. Тези батерии са 100% рециклирани.

C. Литиево-йонни батерии

Тези батерии се рециклират при специализиран механичен процес на "стайна температура, без кислород", по време на който компонентите на батерията се разделят на три крайни продукта. Тези продукти са: а) концентрат от кобалтова и литиева сол, б) неръждаема стомана, в) мед, алуминий и пластмаса. След това всички тези продукти се връщат на пазара, за да бъдат използвани отново в нови продукти. Тези батерии са 100% рециклирани.

D. Никел-кадмиеви (NiCd)

Преди процеса на рециклиране пластмасите се отделят от металните компоненти. След това металите се рециклират чрез процес на високотемпературно регенериране на метали (HTMR), по време на който всички високотемпературни метали, съдържащи се в суровината за батерии (т.е. никел, желязо, манган и хром), се оттичат във ваната с разтопен метал в пещта, амалгамират се и след това се втвърдяват по време на операцията по леене. Нискотемпературните метали (напр. цинк и кадмий) се отделят по време на топенето. След това металите и пластмасата се връщат обратно, за да бъдат използвани отново в нови продукти. Тези батерии са 100% рециклирани.

E. НИКЕЛ-МЕТАЛХИДРИД (NIMH)

Преди процеса на рециклиране пластмасите се отстраняват от частта на клетката. Клетките преминават през процес на сушене, за да се отстрани влагата (електролит от калиев хидроксид (KOH) и H2O) от клетките. Процесът на сушене нагрява клетките по начин, контролиран по време и температура, чрез патентована и доказана формула. След като тези клетки се изсушат, те се превръщат в ценна суровина за производството на неръждаема стомана и сплави.  След това металите и пластмасата се връщат обратно, за да бъдат използвани отново в нови продукти. Тези батерии са 100% рециклирани.

F. ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

Съдържанието на батериите се раздробява с помощта на шредер или високоскоростен чук в зависимост от размера на батерията. След това съдържанието се потапя в разяждаща (основна, а не киселинна) вода. Този разтвор на сода каустик неутрализира електролитите и се възстановяват черни и цветни метали. Чистият метален скрап се продава на фирми за рециклиране на метали, за да се компенсират разходите за рециклиране на тези батерии. След това разтворът се филтрира. Въглеродът се извлича и пресова във влажни листове от въглероден кек. Част от въглерода се рециклира с кобалт. Литият в разтвора (литиев хидроксид) се превръща в литиев карбонат, фин бял прах. Получава се литиев карбонат с техническо качество, който се използва за производство на литиеви слитъци и фолио за батерии. Той също така осигурява литиев метал за препродажба и за производство на батерии със серен диоксид.

G. ЖИВАЧНИ БАТЕРИИ

Батериите и тежките метали се възстановяват чрез процес с контролирана температура. Важно е да се отбележи: процентът на батериите с живачен оксид намалява след приемането на Закона за управление на акумулаторни батерии, съдържащи живак от 1996 г. Този закон забранява или по друг начин обуславя продажбата на определени видове батерии, съдържащи живак (т.е. алкални манганови, цинкови въглеродни, живачно-оксидни батерии копчета и други живачно-оксидни батерии).

 

ПОЛЗИ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕТО НА БАТЕРИИ

Ползите от рециклирането на батерии са съществени:

       > Намаляване на отпадъците, изпращани на сметищата

       > Опазване на природните ресурси, като метали и минерали

       > Помага за предотвратяване на замърсяването, като намалява необходимостта от събиране на нови суровини

       > пести енергия

       > Намалява емисиите на парникови газове, които допринасят за глобалното изменение на климата

       > Помага за поддържане на околната среда за бъдещите поколения

       > Помага за създаването на нови, добре платени работни места в рециклиращата и производствената промишленост

       > След като материалите се рециклират, те могат да се използват повторно за производството на нови продукти

 

В България почти във всеки хипермаркет около зоната на касите, има специални съдове или места, където можете да върнете вашите използвани батерии за рециклиране.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари